Specialisaties:

  • Orthopedagogiek
  • Systemisch werken

Ingeborg Hensens

‘Every journey begins with a single step’

Met een kleine stap kan je al een groot verschil maken. En daar help ik je graag bij!

Mijn naam is Ingeborg Hensens en ik werk als maatschappelijke werker bij Personal Care for You.

Een aantal sleutelwoorden die mijn werkwijze omschrijven zijn: ‘maatwerk, empathie, naast iemand staan, aandacht, openheid en goed luisteren. Ik vind het belangrijk dat iemand zich gehoord voelt en mijn hulpverlening als steunend ervaart. Daarnaast vind ik het van groot belang dat er tijdens de hulpverlening gekeken wordt naar wat je als persoon nodig bent en waarvan je blij wordt.

Ik haal mijn energie uit creatief bezig zijn en buiten zijn. Ik ben leergierig en volg regelmatig trainingen en cursussen. Ik vind persoonlijke ontwikkeling belangrijk, om zo mijn kennis te vergroten en actueel te houden.

Mijn opleidingsachtergrond ziet er als volgt uit:
-Sociaal Pedagogisch Werk (SPW) mbo aan het Noorderpoort
-Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) aan de Hanzehogeschool

Daarnaast volg ik regelmatig nieuwe trainingen om mijn kennis actueel te houden.

Sinds mijn 16e ben ik al werkzaam in de welzijnssector. Ik heb ervaring op verschillende gebieden: Autisme Spectrum Stoornis (ASS), dwangstoornissen, gezinsbegeleiding, opvoedondersteuning, hechtingsproblematieken, persoonlijkheidsstoornis borderline en verschillende psychische problematieken.

Ook heb ik gewerkt binnen verschillende organisaties: dorpsgemeenschap gehandicapten, ambulant werk, verpleeghuis, jeugdzorg en jongerenwerk.

‘Do more of what makes you happy’ vind ik een hele mooie reminder om te genieten van de kleine dingen!