Geweldloos verzet / nieuwe autoriteit

Een vernieuwende benadering van gewelddadig en zelfdestructief gedrag van kinderen en adolescenten. Gebaseerd op het levenswerk van Ghandi, een van de belangrijkste voorvechters van geweldloos verzet, en past diens principes toe in de context van het gezin.

Over de benadering

Deze nieuwe benadering helpt ouders om:

  •  Duidelijk stelling te nemen tegen geweld, risicovol gedrag en antisociaal gedrag;
  • Zelf agressie te vermijden en provocaties te weerstaan;
  •  Vastbesloten aanwezig te zijn in het leven van hun kind (goed op de hoogte van wat het kind doet, betrokken en geïnteresseerd).

Wanneer ouders dit project de hoogste prioriteit geven en er enkele maanden intensief mee bezig zijn, kan dit een ongekende verandering teweegbrengen. Ouders krijgen de kracht om weerstand te bieden, hun gezag is hersteld en geweld en zelfdestructief gedrag nemen af.

Personal care for you is er voor jou.

Benieuwd naar wat onze betrokken professionals voor jou kunnen betekenen?