Systemisch werken

Systemisch werk is een zeer succesvolle en effectieve methode om inzicht te krijgen in familie- en organisatiesystemen en om daarin veranderingen op gang te brengen. De grondgedachte van systemisch werk is dat alles deel uitmaakt van een groter geheel.

Het systeem

Als mens maak je deel uit van je gezin, je familie, je werkkring, je vriendenkring etc. In deze systemen spelen onbewuste invloeden en onderlinge verbanden een grote rol. Je wordt als mens beïnvloed door de systemen waar jij deel van uitmaakt. Door ingrijpende gebeurtenissen kunnen verstoringen ontstaan die een grote impact kunnen hebben op het dagelijkse functioneren van mensen.

Opstellingen

Door middel van een opstelling kun je symptomen en de onderliggende dynamiek zichtbaar maken. Symptomen zijn uitingsvormen van een systeem waarin zichtbaar wordt gemaakt dat er een onbalans is. Je ontdekt waar belemmeringen zitten en waarom je steeds vervalt in bepaald gedrag
dat je belemmert in je ontwikkeling en groei. Dit leidt tot nieuwe inzichten en impulsen tot verandering.

Personal care for you is er voor jou.

Benieuwd naar wat onze betrokken professionals voor jou kunnen betekenen?