Ouderschap na scheiding (ONS-traject)

Ouderschap na scheiding is een methode voor ouders waarbij het (nog) niet lukt om samen afspraken te maken over ouderschap en opvoeding.

In 8 tot 10 gesprekken leren ouders hoe zij hun kind(eren) kunnen ondersteunen, zodat ze zich gezond kunnen ontwikkelen. Onder begeleiding gaan ouders (weer) in gesprek met hun (ex-)partner, om afspraken te maken over de kinderen.

Doel

  • Ouders kunnen op een positieve en opbouwende wijze met elkaar overleggen en samenwerken in het belang van de kinderen
  • De kinderen kunnen een onbelast contact hebben met hun beide ouders

Aanpak

In maximaal 11 gesprekken met een tussentijd van 2 weken wordt duidelijk wat ouders in de weg staat om samen te werken en worden ouders begeleid bij het zoeken naar oplossingen, zodat goed overleg mogelijk wordt. Ouders krijgen eerst de mogelijkheid om in een individueel gesprek hun eigen visie te vertellen. Daarna kunnen zij in een gesprek aan elkaar benoemen waar ze last van hebben of hebben gehad. Hierna volgt het zoeken en uitproberen van oplossingen door ouders,waarbij de begeleider hen helpt.

Databank Effectieve Jeugdinterventies

De methodiek “Ouderschap Na Scheiding” is sinds december 2015 opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het NJI. Alle interventies uit de databank van het NJI zijn door een onafhankelijke erkenningscommissie beoordeeld en erkend als goed onderbouwd of effectief.

Vragen? Neem contact op!

Personal Care For You is er voor jou.

Benieuwd naar wat onze betrokken professionals voor jou kunnen betekenen?

Maak kennis