(KIES) Kinderen In Een Scheiding

Niemand ‘kiest’ zomaar voor een scheiding. Zeker kinderen en jongeren niet. Kinderen en jongeren zijn loyaal aan hun ouders en ook afhankelijk van de mogelijkheden die hen geboden worden. Voor kinderen en jongeren die de scheiding van hun ouders meemaken én hun ouders, is er KIES. Dit kunnen allerlei scheiding situaties zijn, en kunnen kort of al langer geleden zijn.

KIES staat ook voor het recht van kinderen en jongeren om voor zichzelf te kiezen. Voor hun eigen gedachten, gevoelens, wat ze ervaren, wensen en hopen.

Het aanvankelijk meest bekende programma van KIES, is de spel en praatgroep voor kinderen van 7-12 jaar met gescheiden ouders.

Bij de spel en praatgroep KIES, kortweg KIES of KIES groep, wordt onder leiding van twee KIES coaches, aan de hand van de KIES coaching methodiek, in 8 bijeenkomsten van een uur, het proces van de scheiding doorlopen. Tijdens de bijeenkomsten wordt met de groep gewerkt met verschillende werkvormen die afgestemd zijn op de behoeftes van de groep kinderen. Bijvoorbeeld door middel van gesprekken, rollenspelen, creatieve werkvormen, spel en stellingen.

De 8-10 kinderen in de groep leren beter met hun eigen situatie en de gevolgen die zij ervaren van de scheiding om te gaan. Er wordt gewerkt aan het leren vinden van eigen best haalbare oplossingen voor wat ze als moeilijke dingen ervaren.

Als kind en ouders komen jullie door het doorlopen van het KIESprogramma en de werkvormen met elkaar in gesprek over de scheiding. Door deelname aan KIES doorloopt elk van jullie een eigen proces. Als ouder door de vragen van je kind en de eventuele gesprekken hierover, of door de informatie tijdens de ouderbijeenkomst.

Jullie krijgen handreikingen en handvatten om elkaars positie beter te kunnen zien en begrijpen. Daardoor kun je steeds opnieuw ook zelf kiezen hoe je met jullie situatie van de scheiding en de vragen van je kind om kunt gaan.

Van allebei de ouders met gezag is toestemming voor deelname noodzakelijk, dit is wettelijk zo bepaald. Vooraf is er een informatiebijeenkomst en na afloop een evaluatie bijeenkomst.

Soms is KIES niet geschikt, bijvoorbeeld als er (ook) andere problemen zijn, dan wordt bekeken of misschien een ander KIES traject of andere hulp beter aan kan sluiten voor het kind en/of jou als ouder.

Personal Care For You is er voor jou.

Benieuwd naar wat onze betrokken professionals voor jou kunnen betekenen?