Gezinsbehandeling en begeleiding

Systeemtherapie

Systeemtherapie, meer bekend als (partner-) relatietherapie of gezinstherapie, is een vorm van therapie waarbij de aandacht niet zozeer op het individu is gericht maar op wat zich afspeelt tussen individuen die deel uitmaken van elkaars leven, oftewel: het systeem.

In de systeemgesprekken gaat het erom vastzittende patronen van de omgang met elkaar te doorbreken en de betekenis die aan elkaars gedrag wordt gegeven te onderzoeken en de verschillen beter te leren herkennen, begrijpen, verdragen en bijstellen.

Dat is niet altijd eenvoudig: immers ieder mens vindt zijn eigen gedrag het meest logisch en heeft de behoefte om niet zichzelf, maar juist de ander te willen veranderen. Deze vorm van therapie is erop gericht om juist weer de positieve krachten van het systeem beschikbaar te maken. We gaan niet op zoek naar oorzaken, fouten of schuldigen, maar wel naar hoe ieder zelf en met elkaar een bijdrage kan leveren aan het gezinsfunctioneren.

Geweldloos verzet

Geweldloos verzet is een methode die ouders en opvoeders helpt om meer regie te krijgen over het ouderschap. Om conflicten te verminderen en de onderlinge relaties te herstellen en te versterken.

Veelal is er in het gezin een patroon ontstaan van escalaties en relaties die onder druk staan. Dat kan een gevolg zijn van gewelddadig, zelfdestructief, vermijdend of risicovol gedrag van je kind.

Geweldloos verzet biedt een effectief alternatief en verhoogt de kans op een structurele verandering in je gezin. Ook voor de langere termijn. Het biedt ouders, opvoeders en professionals handvatten om de regie te (her)pakken en vast te houden.

Gezinsbegeleiding specialistisch / IAG

Deze interventie is gericht op gezinnen met kinderen van elke leeftijd die meerdere en complexe problemen hebben. Het hoofddoel van IAG is dat de kinderen thuis in het gezin kunnen blijven wonen of opnieuw thuis kunnen wonen. Dit wordt behaald door de gedragsproblemen van kinderen te verminderen, de opvoedvaardigheden van de ouders te vergroten en het sociaal netwerk meer te betrekken bij het gezin.

De gezinsbehandelaar maakt gebruik van verschillende technieken, middelen en instrumenten afhankelijk van de analyse van de problemen, de gestelde doelen en de wensen van de gezinsleden. Deze middelen zijn: oplossingsgerichte gespreksvoering, geven van psycho-educatie, leren van vaardigheden aan gezinsleden, gezinstherapeutische technieken en vergroten en benutten van het sociaal netwerk.

Personal Care For You is er voor jou.

Benieuwd naar wat onze betrokken professionals voor jou kunnen betekenen?