Specialisaties:

  • Systemisch werken
  • Mandela tekenen
  • Rots & Water trainer
  • Oplossingsgericht werken

Annet Wassen

Enthousiasme, betrokkenheid, nieuwsgierigheid en creativiteit typeren mijn werkwijze. Ik vind het belangrijk om samen te kijken wat de struikelblokken zijn in iemands leven en samen te ontdekken welke oplossingen er zijn en waar iemand blij van wordt zodat iemand in zijn kracht komt en zijn welzijn vergroot. Hierin is afstemming en vertrouwen de basisvoorwaarden.

Bij verschillende thuiszorgorganisaties heb ik ervaring opgedaan als ambulant begeleider en videohometrainer. De verschillende gebieden zijn opvoedingsondersteuning, hechtingsproblematiek, Autisme Spectrum Stoornis (ASS), ADHD, mensen met een licht verstandelijke beperking en psychische problematiek.

Mijn uitgangspunt is dat ieder persoon verlangt naar erkenning, zonder oordeel. Het gevoel gezien en gehoord te worden, waardering en begrip te krijgen. Wie je ook bent je doet er toe!