Rots & Water Training voor Meisjes en Vrouwen (FOM)

Doelstellingen van de Training
De Rots & Water training richt zich specifiek op meisjes en vrouwen, en biedt hen de tools en technieken om kracht en zelfvertrouwen op te bouwen. De belangrijkste doelstellingen van deze training zijn:
– Bewustwording van het eigen lichaam, houding, emoties en reactiepatronen: Deelnemers leren hun eigen lichaam en de signalen die het afgeeft beter te begrijpen. Dit helpt bij het herkennen en beheren van emoties en reacties op verschillende situaties.
– Je sterk voelen in je eigen lichaam, mogen en durven vertrouwen in jezelf en je eigen kracht: Door oefeningen en reflectie wordt het vertrouwen in het eigen kunnen versterkt. Deelnemers leren hun innerlijke kracht te waarderen en erop te vertrouwen.
– Je kracht voelen, ervaren en die vanuit rust richting geven:  De training leert hoe je je fysieke en mentale kracht kunt inzetten op een kalme en gecontroleerde manier. Dit bevordert een gevoel van innerlijke rust en balans.
– Ervaren dat je sterk bent en deze kracht leren omzetten in acties: Door praktische oefeningen ervaren de deelnemers hun eigen kracht en leren ze deze om te zetten in effectieve acties.
– Het gebruik van mentale kracht verbonden met innerlijke kracht: Mentale veerkracht wordt gecombineerd met lichamelijke kracht, zodat deelnemers sterk en assertief kunnen optreden in diverse situaties.
– Omgaan met spannende situaties zonder het contact met jezelf te verliezen: De training biedt technieken om rustig en gefocust te blijven in stressvolle of uitdagende situaties, zonder de verbinding met het eigen innerlijk te verliezen.
– Eigen persoonlijke ruimte voelen en ervaren en deze ruimte mogen, kunnen en durven innemen: Deelnemers leren hun persoonlijke ruimte te herkennen en te beschermen, en deze ruimte op een assertieve manier in te nemen.
– Leren in actie te komen in ‘verlammende’ situaties: De training biedt strategieën om te handelen in situaties die anders verlammend zouden kunnen werken, waardoor deelnemers leren om proactief en zelfverzekerd op te treden.
Met deze doelstellingen helpt de Rots & Water training meisjes en vrouwen om sterker, veerkrachtiger en zelfverzekerder in het leven te staan. Het biedt hen de vaardigheden om zowel fysiek als mentaal stevig in hun schoenen te staan, wat bijdraagt aan hun persoonlijke ontwikkeling en welzijn.

Personal Care For You is er voor jou.

Benieuwd naar wat onze betrokken professionals voor jou kunnen betekenen?